Privacybeleid


Privacy statement

Studio 7 gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Middels dit privacy statement laten we zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en we wat we met deze gegevens doen.

Google Analytics
Om te analyseren hoe vaak, door wie, en op welke manier de website en onze social media kanalen worden bezocht, gebruiken wij het programma Google Analytics. Google Analytics registreert met behulp van het IP-adres gegevens zoals de internetbrowser, apparaat-type en woonplaats van de websitebezoekers en bezoekers van onze social media kanalen. Dit doen wij om onze website en social media kanalen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.

NAW-gegevens
NAW-gegevens (naam, emailadres en woonplaats) die we ontvangen via het digitale formulier op onze website, gebruiken we om nieuwsbrieven te versturen met daarin informatie over onze verschillende activiteiten. De adressen worden opgeslagen in ons mailingsysteem. In dit systeem kunnen we zien of je onze digitale nieuwsbrief hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op onze volgers.

Samenwerkingen met externe partijen
Studio 7 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We sluiten met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst.

Disclaimer
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat de informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten. Beslissingen die de gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook verstaan: informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden- zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Studio 7 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Meer informatie
Je hebt uiteraard recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarom kan je ten allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Heb je vragen over persoonsgegevens of het privacy statement van Studio 7, neem dan contact op met Helma Mulder via info[at]studio7.nl of M 06 53 27 86 03.